Category: ข่าวสารด้านไอที

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร
มิถุนายน 24th, 2015 by admin

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร การปฏิบัติงานด้านเอกสารภายในสํานักงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรทุกๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้าน บัญชี, การฝึกอบรม, สัญญา, เอกสารหลักฐานต่างๆ แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีการบริหารงานเอกสารเข้ามาช่วยแปลสภาพจากเอกสารกระดาษไปเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูล โดยซอฟแวร์ที่นำมาใช้จะเรียกว่า document management software ซึ่งปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆ ได้มีการใช้งานเพื่อลดปัญหาต่างๆ ด้านเอกสาร

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้นไปมากและประเทศไทยเองมีความเร็วอินเตอร์เน็ตมีความเร็วที่จะสามารถใช้งานมัลติมีเดียสื่อต่างๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้มีระบบ 3G และ 4G ทำให้ระบบการจัดการต่างๆ เร็วขึ้น ซึ่งคนไทยสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น ทำให้การทำหลายๆ อย่างสะดวกขึ้น เช่น การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเอกสารต่างๆได้โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ซึ่งหากเป็นสมัยก่อนจะต้องมีชั้นสำหรับเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ทำให้เปลืองพื้นที่่การใช้งานและอายุของเอกสารก็สั้น และด้วย เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร นี้ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรต่างๆ

ประโยชน์ของเทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร มีดังนี้

– ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร เช่น ค่ากระดาษ, ค่าหมึกการพิมพ์, ค่าขนส่ง และยังช่วยอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมลพิษต่างๆ ในทางออ้มอีกด้วย

– การเก็บรักษาเอกสารเป็นไปได้ง่าย ปลอดภัย และยาวนานยิ่งขึ้น

– ช่วยในเรื่องของการปฏิบัติงาน เช่นการค้นหาข้อมูล, การเผยแพร่ข้อมูล ทำได้อย่างง่าย

– ลดการซ้ำซ้อนงานด้านเอกสาร และขั้นตอนการทำงาน

– เพิ่มความน่าเชื่อถือของเอกสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประเมิน หรือเก็บแปลงเป็นสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์บริหารต่อไปได้

 

Posted in Document Management, ข่าวสารด้านไอที, โปรแกรมสำนักงาน Tagged with:

การดูแล server
มิถุนายน 24th, 2015 by admin

การดูแล server

การดูแล server สำหรับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่มีการวาง server เป็นของตัวเอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล หรือเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น Mail Server, Web Hosting Server, File Server, Print Server, Storage Server เป็นต้น เมื่อเริ่มติดตั้งระบบ server เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น ก็ต้องเริ่มที่จะดูแล server เพื่อให้สามารถบริการระบบได้อย่างราบรื่น

การดูแล server ต้องทำอะไรบ้าง

– ตรวจสอบทางกายภาพ โดยเจ้าหน้าที่ เช่น สถานะไฟหน้าเครื่อง server, เสียงของเครื่อง server, กลิ่นเหม็นไหม้ต่างๆ และยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อม ขยะ ฝุ่น อุณหภูมิ ควรมั่นตรวจสอบเป็นประจำ

– การอัพเกรดซอฟแวร์ ระบบ server ทั่วไปย่อมจะมีซอฟแวร์ในการควบคุม เมื่อใช้งานไปสักระยะย่อมต้องมีการอัพเกรดซอฟแวร์ต่างๆ แต่บ่อยครั้งการอัพเกรดจะทำให้ระบบมีปัญหา แต่ถ้าไม่อัพเกรดบางครั้งก็ทำงานร่วมกับระบบใหม่ไม่ได้หรือไม่มีความปลอดภัย

– การตรวจสอบโดยใช้ระบบ server manager software เข้ามาช่วยตรวจสอบรายละเอียดภายใน server กรณีในองค์กรหรือบริษัทมี server อยู่เป็นจำนวนมาก การใช้ซอฟแวร์เข้ามาช่วยในการบริหารจะทำให้สามารถตรวจสอบสถานะของ server และปัญหาได้ง่ายขึ้น

– เลือกวาง server ที่ Internet Data Center จะเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยปกติแล้วผู้ให้บริการวาง server ที่เรียกกันว่า IDC จะมีการดูแล server และ network ตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านอุณหภูมิ ความชื่น ความปลอดภัย

– การจ้างผู้ดูแล server สำหรับบริษัทเล็กๆ หรือองค์กรใหญ่ ในปัจจุบันนิยมจ้างผู้อื่นดูแล ที่จะเรียกกันว่า IT Outsource ซึ่งบริษัทหรือบุคคลทำงานด้านไอทีนี้จะมีความสามารถสูง การเลือกใช้บริษัทที่เป็น outsource นี้จะลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ และมั่นใจในเรื่องของความสามารถได้ แต่หากเป็น freelance อาจจะราคาถูกแต่เสี่ยงต่อการติดต่อยากเมื่อเกิดปัญหา

การตรวจสอบดูแลเซิฟเวอร์

การตรวจสอบดูแลเซิฟเวอร์

การดูแล server เนื่องจากเป็นอุปกรณ์การใช้ซอฟแวร์ server performance monitoring tools เข้ามาช่วยก็จะทำให้สามารถตรวจสอบปัญหาได้ตรงจุด แต่อุปกรณ์ก็ย่อมมีข้อกำหนดตามอายุการใช้งาน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงการตัดสินใจเปลี่ยนหรือซื้ออุปกรณ์ใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็น บ่อยครั้งบริษัทหรือองค์กรเห็นว่าระบบใช้งานได้ไม่มีปัญหา จึงละเลยการเปลี่ยนหรือซื้ออุปกรณ์ใหม่ จนทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ก็ฝากผู้ดูแลระบบต้องมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในหน้าที่เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ให้สำหรับองค์กร

Posted in ข่าวสารด้านไอที, เทคโนโลยีความปลอดภัย Tagged with: , ,

AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 1Gb
เมษายน 28th, 2015 by admin
AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 1Gb

AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 1Gb

AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 1Gb

AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 1Gb เป็นบริการใหม่จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ที่ลงมาจับตลาดลูกค้าด้านบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตในครัวเรือน ด้วยการเปิดตัวการให้บริการใหม่ ในชื่อว่า “AIS Fibre” (เอไอเอส ไฟเบอร์) บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูงสุด 1Gbps บนเครือข่ายใยแก้วนำแสง ที่จะเปิดให้บริการพื้นที่แรกใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดได้แก่จังหวัด เชียงใหม่, นครราชสีมา, อุดรธานี, ขอนแก่น, ภูเก็ต และพื้นที่ หาดใหญ่ สามารถรอบรับได้กว่า 500 หมู่บ้าน และ 700 อาคาร

AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 1Gb ดีกว่าอินเตอร์เน็ต ADSL ที่ใช้การส่งสัญญาณผ่านทางสายโทรศัพท์ ซึ่งจะมีข้อจำกัดด้านคุณภาพสัญญาณและปัญหาด้านคู่สาย เมื่อครัวเรือนต้องการมีอินเตอร์เน็ตต้องทำการสำรวจคู่สายว่างหรือไม่ และปลดข้อจำกัดด้านความเร็วอินเตอร์เน็ต แต่ข้อเสียของการใช้ใยแก้ว คืออุปกรณ์ต่อพวงในท้องตลาดยังมีน้อยและราคาแพง และทางบริษัทเองควรลงทุนด้านการบริหารเครือข่าย Network Monitoring and Management Software เพื่อช่วยป้องกันปัญหาการใช้งานอินเตอร็เน็ต

แพคเกจ AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

แพคเกจ AIS Fibre บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

แพคเกจ AIS Fibre โดยจะเริ่มต้นที่ความเร็วสำหรับดาวโหลดข้อมูลที่ 15 mb และการอัพโหลดข้อมูลที่ 5 mb ในราคาเริ่มต้นที่ 590 บาทต่อเดือน แถมมาพร้อมกับ WiFi Rounter และกล่อง AIS Playbox ที่จะมาสร้างความบันเทิงที่เหนือกว่าใครในราคาที่เท่ากัน  เมื่อเทียบโปรโมทชั่นนี้แล้วถือได้ว่าทางบริษัทเอไอเอส ออกแพคเกจได้โดนใจสำหรับผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ที่ใช้งานต้องหันกลับมามองว่าจะยกเลิก internet adsl ที่แสนจะช้าและไม่เสถียร เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตก็ต้องคอยวัดดวงเรื่องความเร็ว ก็คงฝาก AIS Fibre นี้ไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคต่อไป

 

Posted in AIS, IT Happy, Network System, ข่าวสารด้านไอที, อุปกรณ์ Network Tagged with: , ,

เมษายน 1st, 2015 by admin
ไปรษณีย์ไทยแจ้งปิดระบบ

ไปรษณีย์ไทยแจ้งปิดระบบ

ไปรษณีย์ไทยแจ้งปิดระบบ

ไปรษณีย์ไทยแจ้งปิดระบบ แจ้งผ่านหน้า facebook ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 เพื่อย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ศูนย์ไอทีแห่งใหม่ ให้มีสิทธิภาพดีขึ้น สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามอินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่ต้องการส่งพัสดุ จะไม่สามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ EMS หรือ พัสดุลงทะเบียน  โดยจะปิดระบบ 2 ช่วง ดังนี้
– สำหรับครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 – 6 เมษายน 2558 จะปิดระบบการเงินทุกประเภท ได้แก่ บริการรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (Pay at Post) ระบบธนาณัติออนไลน์ ระบบเวสเทิร์นยูเนี่ยน และระบบเติมเงินมือถือ เป็นต้น
– สำหรับครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 – 15 เมษายน 2558 จะปิดระบบบริการทุกประเภททั่วประเทศและไม่สามารถตรวจสอบสถานะผ่านระบบ track&Trece ได้
*โดยจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งวันที่ 16 เม.ย. 58 เป็นต้นไป

ไปรษณีย์ไทยแจ้งปิดระบบ ในครั้งนี้จะใช้เวลานาน ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย เตรียมขึ้นแจ้งหน้าเว็บไซต์หรือ facebook ของท่านให้ดีๆ เตือนลูกค้าด้วยว่าจะส่งของหรือตรวจสอบสถานะการส่งของได้วันไหนบ้าง และหลังจากทาง ไปรษณีย์ไทยใช้ระบบใหม่แล้ว อาจจะมีปัญหาด้านความสมบูรณ์ของระบบเครือข่าย ไม่แน่ใจว่า data center ใหม่มีระบบ Network Management Monitor System ไว้คอยตรวจสอบปัญหาหรือเปล่า แต่เราเชื่อใจระบบของทางไปรษณีย์ได้ ยกเว้นเรื่องพนักงานที่ชอบทำของชำรุด หรือของหาย ก็หวังว่าทางบรัษัทฯ คงจะปรับปรุงพนักงานในการให้บริการด้วย จะยิ่งประทับใจมากยิ่งขึ้น

Posted in Network System, ข่าวสารด้านไอที Tagged with: