การดูแล server
มิถุนายน 24th, 2015 by admin

การดูแล server

การดูแล server สำหรับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่มีการวาง server เป็นของตัวเอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล หรือเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น Mail Server, Web Hosting Server, File Server, Print Server, Storage Server เป็นต้น เมื่อเริ่มติดตั้งระบบ server เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น ก็ต้องเริ่มที่จะดูแล server เพื่อให้สามารถบริการระบบได้อย่างราบรื่น

การดูแล server ต้องทำอะไรบ้าง

– ตรวจสอบทางกายภาพ โดยเจ้าหน้าที่ เช่น สถานะไฟหน้าเครื่อง server, เสียงของเครื่อง server, กลิ่นเหม็นไหม้ต่างๆ และยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อม ขยะ ฝุ่น อุณหภูมิ ควรมั่นตรวจสอบเป็นประจำ

– การอัพเกรดซอฟแวร์ ระบบ server ทั่วไปย่อมจะมีซอฟแวร์ในการควบคุม เมื่อใช้งานไปสักระยะย่อมต้องมีการอัพเกรดซอฟแวร์ต่างๆ แต่บ่อยครั้งการอัพเกรดจะทำให้ระบบมีปัญหา แต่ถ้าไม่อัพเกรดบางครั้งก็ทำงานร่วมกับระบบใหม่ไม่ได้หรือไม่มีความปลอดภัย

– การตรวจสอบโดยใช้ระบบ server manager software เข้ามาช่วยตรวจสอบรายละเอียดภายใน server กรณีในองค์กรหรือบริษัทมี server อยู่เป็นจำนวนมาก การใช้ซอฟแวร์เข้ามาช่วยในการบริหารจะทำให้สามารถตรวจสอบสถานะของ server และปัญหาได้ง่ายขึ้น

– เลือกวาง server ที่ Internet Data Center จะเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยปกติแล้วผู้ให้บริการวาง server ที่เรียกกันว่า IDC จะมีการดูแล server และ network ตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านอุณหภูมิ ความชื่น ความปลอดภัย

– การจ้างผู้ดูแล server สำหรับบริษัทเล็กๆ หรือองค์กรใหญ่ ในปัจจุบันนิยมจ้างผู้อื่นดูแล ที่จะเรียกกันว่า IT Outsource ซึ่งบริษัทหรือบุคคลทำงานด้านไอทีนี้จะมีความสามารถสูง การเลือกใช้บริษัทที่เป็น outsource นี้จะลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ และมั่นใจในเรื่องของความสามารถได้ แต่หากเป็น freelance อาจจะราคาถูกแต่เสี่ยงต่อการติดต่อยากเมื่อเกิดปัญหา

การตรวจสอบดูแลเซิฟเวอร์

การตรวจสอบดูแลเซิฟเวอร์

การดูแล server เนื่องจากเป็นอุปกรณ์การใช้ซอฟแวร์ server performance monitoring tools เข้ามาช่วยก็จะทำให้สามารถตรวจสอบปัญหาได้ตรงจุด แต่อุปกรณ์ก็ย่อมมีข้อกำหนดตามอายุการใช้งาน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงการตัดสินใจเปลี่ยนหรือซื้ออุปกรณ์ใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็น บ่อยครั้งบริษัทหรือองค์กรเห็นว่าระบบใช้งานได้ไม่มีปัญหา จึงละเลยการเปลี่ยนหรือซื้ออุปกรณ์ใหม่ จนทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ก็ฝากผู้ดูแลระบบต้องมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในหน้าที่เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ให้สำหรับองค์กร

Posted in ข่าวสารด้านไอที, เทคโนโลยีความปลอดภัย Tagged with: , ,