โปรแกรม network security
มิถุนายน 11th, 2015 by admin
โปรแกรม network security

โปรแกรม network security

โปรแกรม network security

 

โปรแกรม network security สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายสำหรับ ISP หรือผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นถือได้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากระบบเครือข่ายของ ISP รายใดไม่สามารถให้บริการได้หรือที่เราเรียกกันว้าระบบล่ม ก็จะสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจอย่างมหาศาล ดังนั้นผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆ จะต้องมี Network Monitoring and Management Software เพื่อใช้สำหรับคอยตรวจสอบระบบเครือข่าย

โปรแกรม network security อะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องมือในการสำรวจตรวจสอบและเฝ้าระวังสำหรับระบบเครือข่าย จะขอยกตัวอย่าง 5 โปรแกรม network security ดังนี้

Nessus Network Security

Nessus Network Security

1) Nessus เป็นโปรแกรม Network Security ที่ไว้สำหรับสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่านระบบเครือข่าย สำหรับเพื่อช่วยตรวจสอบหาช่องโหว่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแล้วรายงานให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทราบ สำหรับโปรแกรม Nessus นี้ดาวน์โหลดได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ รองรับการทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Unix และ Windows และการแสดงผลจะสามารถดูเป็นกราฟิกโหมดได้ โปรแกรมนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือดูแล Network Security ที่มีประสิทธิภาพมากโดยมีการอัพเดตฐานข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ

Netcat Network Security

Netcat Network Security

2) Netcat เป็นโปรแกรม Network Security ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Swiss Army Knife” (การรวมชุดเครื่องมืออเนกประสงค์มีดพับของสวิสสำหรับนักเดินป่าที่จะหยิบใช้ก็ง่าย) โดย Netcat ใช้ดักจับแพ็กเกตในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสร้างแพ็กเกตเพื่อส่งเข้าไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Netcat รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการตระลยูนิกซ์ และระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เป็นโปรแกรมฟรีอีกตัวที่น่าใช้

TCPDUMP

TCPDUMP

3) TCPDUMP ใช้สำหรับ Network Analyzer โดยมุ่งเน้นสำหรับการดักจับแพ็กเกต และ การวิเคราะห์แพ็กเกตเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จุดเด่นคือมีการทำงานที่รวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม ระบบจัดการเครือข่าย อื่นๆได้ โปรแกรม TCPDUMP รองรับการทำงานบนระบบยูนิกซ์ แต่ถ้าหากเป็น OS Windows นั้น ต้องใช้ Windump แทน

4) Snort ทำหน้าที่คือ คอยเฝ้าระวังตรวจจับการบุกรุกบนระบบเครือข่าย โดยจะดักจับข้อมูลที่วิ่งอยู่ในระบบเครือข่ายแล้วตรวจสอบว่าแพ็กเกตข้อมูลที่วิ่งผ่านระบบเครือข่ายนั้น มีลักษณะของการโจมตีหรือเป็นอันตรายหรือไม่ ข้อดีคือทำให้เราทราบถึงความพยายามในการโจมตีของผู้บุกรุก เพราะเมื่อ Hacker จะโจมตีระบบ server หรือ Network ภายในมักจะมีการสำรวจระบบต่างๆ ก่อนจะเข้ามาโจมตีจริงๆ และจะแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้บนระบบ Unix และ Windows ฟรีอีกแล้วครับท่าน

5) Saint คำเต็มๆมาจาก Security Administrator’s Integrated Network Tool ใช้สำหรับสแกนระบบเครือข่าย โปรแกรมนี้ไม่ฟรีแล้ว ข้อดีคือสามารถสแกนผ่านไฟร์วอลล์ได้ มีระบบฐานข้อมูลสำหรับสแกนที่ทันสมัย และมีการอัพเดตจากที่ต่างๆ เช่น CERT, CIAC เป็นต้น

โปรแกรม network security เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยเฝ้าระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ server ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็จะพบการโจมตีหรือการแพร่กระจายไวรัสในระบบเครือข่ายได้ ดังนั้นการมีโปรแกรมสักตัวหนึ่งสำหรับเฝ้าระวังก็ถือว่าลดความเสียหายและปัญหาที่จะเกิดตามมาได้เป็นอย่างดี

Posted in IT Happy, Network System, เทคโนโลยีความปลอดภัย Tagged with: ,